Dil diya h jaan bhi duni tu ek baar aa tu shi ring tone